Giỏ hàng

Chuyên gia

BS. Phạm Đức Thụ
Ngày: 25-04-2018 đăng bởi: Đỗ Nam

BS. Phạm Đức Thụ

BS Chuyên khoa mắt
Khám mắt Thu Hà
BS. Vũ Thị Lan
Ngày: 25-04-2018 đăng bởi: Đỗ Nam

BS. Vũ Thị Lan

Khoa Mắt
BV Hữu Nghị Việt Xô
TS. BS. Vũ Thị Hồng Châu
Ngày: 25-04-2018 đăng bởi: Đỗ Nam

TS. BS. Vũ Thị Hồng Châu

Nguyên GV Đại học Y HN
BV Mắt Trung Ương
PGS. TS. BS. Vũ Thị Thái
Ngày: 25-04-2018 đăng bởi: Đỗ Nam

PGS. TS. BS. Vũ Thị Thái

Nguyên trưởng khoa Glocom
BV Mắt Trung Ương
BS. Vũ Đình Hy
Ngày: 25-04-2018 đăng bởi: Đỗ Nam

BS. Vũ Đình Hy

Ths.Bs. Hoàng Việt Nga
Ngày: 25-04-2018 đăng bởi: Đỗ Nam

Ths.Bs. Hoàng Việt Nga

Nguyên P.Trưởng K.Chấn thương
BV Mắt Trung Ương