Giỏ hàng

Bác Sĩ

Bác Sĩ

BS. Phạm Đức Thụ
BS Chuyên khoa mắt
Khám mắt Thu Hà
BS. Vũ Thị Lan
Khoa Mắt
BV Hữu Nghị Việt Xô
TS. BS. Vũ Thị Hồng Châu
Nguyên GV Đại học Y HN
BV Mắt Trung Ương
Ths.Bs. Hoàng Việt Nga
Nguyên P.Trưởng K.Chấn thương
BV Mắt Trung Ương